Op 11 januari ondertekenden wethouder Rombouts, wethouder van der Linden (gemeente Bladel) en Arjan Verhagen een dienstverleningsovereenkomst met Visit Bladel/Reusel-De Mierden. Hierin zijn de taken, verantwoordelijkheden en financiële relatie tussen Visit Bladel/Reusel-De Mierden en beide gemeenten vastgelegd. Visit neemt de taken over van het oude TIP. Kwartiermaker Ben Maas heeft een enthousiast bestuur gevormd van ondernemers uit diverse recreatieve sectoren: Arjan Verhagen (Landgoed De Biestheuvel), Luuk Romme (De Buitenman), Nina Garvelink (De Achterste Hoef) en Gertjan Lavrijsen (Hollandershoeve). Met de overeenkomst wordt duidelijkheid en vertrouwen uitgesproken én een professionaliseringsslag gemaakt. Samen gaan we Bladel en Reusel-De Mierden toeristisch recreatief nog aantrekkelijker te maken!