Op dit moment liggen twee documenten ter inzage, die voor alle Brabantse gemeenten, inwoners en bedrijven relevant zijn: de ontwerp Omgevingsverordening en het ontwerp Regionaal Water en Bodem Programma.

Regels over de leefomgeving

Het ontwerp Omgevingsverordening is opgesteld om te voldoen aan de nieuwe Omgevingswet. De Omgevingsverordening wordt tegelijk met de Omgevingswet op 1 januari 2022 van kracht. De landelijke Omgevingswet vervangt en bundelt een groot aantal wetten over de leefomgeving. Alle provinciale regelgeving komt bij elkaar in de Omgevingsverordening; met regels voor inwoners, bedrijven en overheid.

Klimaatbestendig water- en bodemsysteem

In het ontwerp Regionaal Water en Bodem Programma (RWP) komen de provinciale doelstellingen, ambities en aanpak rond water en bodem samen voor 2022 tot 2027. Met het RWP werkt de provincie aan een klimaatbestendig water- en bodemsysteem dat bestand is tegen extremen. Voldoende, schoon en veilig water, vitale bodem en klimaatadaptatie zijn van belang voor vrijwel alles. De vraag naar voldoende en bruikbaar water en een vitale bodem wordt steeds groter en de toestand van ons milieu en ons klimaat verandert snel.

Reageren? Graag!

Het ontwerp RWP ligt tot en met 18 mei 2021 ter inzage. De ontwerp Omgevingsverordening tot en met 20 mei. Meer informatie via www.brabant.nl/terinzage.