Een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) geeft het recht om op speciaal aangeduide invalidenparkeerplaatsen te parkeren. U moet zich wel houden aan de lokale regels voor parkeren. De parkeerkaart is geldig binnen Europa en wordt alleen toegekend aan personen die voldoen aan de criteria. Bij aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart, vragen wij om een pasfoto en identiteitsbewijs. Er kan een aanvraag ingediend worden voor een bestuurders- of passagierskaart. Bij de eerste aanvraag dient altijd een medische keuring plaats te vinden door een onafhankelijke keuringsarts. Als uit de keuring blijkt dat u in aanmerking komt voor een kaart, wordt deze voor een bepaalde periode afgegeven (maximaal 5 jaar). In het keuringsrapport staat ook vermeld of er in de toekomst nogmaals een medische keuring moet plaatsvinden.