Wil je adviseren over welke lokale initiatieven een financiële stimulans krijgen? Weet je wat er speelt in onze gemeente? Kijk je graag over de grens van je eigen dorp en weet je wat een nieuw initiatief op de lange termijn succesvol maakt? Dan zijn we op zoek naar jou!

Adviescommissie Subsidies

De Adviescommissie Subsidies bestaat op dit moment uit vijf leden, waarvan één voorzitter. De leden worden door het college benoemd. Zij behoren niet tot het gemeentelijk bestuur, maar zijn betrokken inwoners en onafhankelijk. Zij brengen advies uit aan het college over aanvragen voor aanjaagsubsidie. De Adviescommissie Subsidies vergadert tussen de twee en vier keer per jaar. De ingekomen subsidieaanvragen worden dan besproken. Waar nodig gaan zij in overleg met de aanvrager. De leden zitten vier jaar in de commissie en treden daarna af. Daarom zijn we nu op zoek naar twee nieuwe leden!

Aanjaagsubsidie

Het doel van de aanjaagsubsidie is het geven van een financieel zetje aan projecten en vernieuwingen die een maatschappelijke bijdrage leveren binnen de gemeente. Daarbij moet je denken aan culturele, sportieve of sociale initiatieven, maar ook het bevorderen van natuur en welzijn.

Wat zoeken we?

We zijn op zoek naar personen die met beide benen in de samenleving staan en weten wat er lokaal speelt. Je kunt goed luisteren en samenwerken met anderen. Je gaat onafhankelijk en zorgvuldig te werk. Om die onafhankelijkheid te waarborgen, zijn medewerkers van de gemeente en personen met een lokale politieke functie uitgesloten. De commissie moet alle kernen vertegenwoordigen. Bij het kiezen van de nieuwe leden kan advies worden gevraagd van de huidige leden.

Geïnteresseerd?

Stuur vóór 23 april een e-mail naar Tessa Waale via t.waale@reuseldemierden.nl met een korte motivatie. Heb je vragen over de functie? Deze kun je aan haar stellen via e-mail of 088 - 497 01 68.