Hoe gaat het met de inwoners van Zuidoost-Brabant na tweeëneenhalf jaar corona? De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. GGD Brabant-Zuidoost brengt daarom de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Dit doen ze samen met het RIVM, CBS en de andere GGD-organisaties.

Ongeveer 57.000 willekeurig gekozen mensen worden benaderd om mee te doen aan de vragenlijst. Vanaf 19 september kun je dus zo’n uitnodiging verwachten via de post. De vragenlijst gaat over verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona. Het onderzoek loopt tot begin december.

Extra meting

De GGD voert de Gezondheidsmonitor normaal gesproken eens per vier jaar uit. Nu doen ze een extra meting, waarbij ze dus ook kijken naar de gevolgen van de coronaperiode. Met de resultaten bekijken ze per gemeente wat nodig is om de gezondheid van inwoners te verbeteren.

Meer informatie

Wil je meer informatie of heb je vragen over de Gezondheidsmonitor? Kijk dan op www.ggdbzo.nl/gezondheidsmonitor(externe link).