Onze medewerkers doen hun uiterste best om na de extreme sneeuwval van afgelopen weekend de vastgestelde strooiroutes vrij te maken van sneeuw en ijs. In het kader van ‘Samen Doen’ kan iedereen helpen; bijvoorbeeld door het sneeuwvrij maken van stoepen. In het buitengebied kunnen wellicht ook tractorbezitters helpen.

Buurtverenigingen en buurtpreventieteams

Buurtverenigingen en buurtpreventieteams spelen een belangrijke rol in de gladheidbestrijding. Zo is er een initiatief voor het sneeuwvrij maken van de toegangspaden en voetpaden rondom Mariahof en Woongroep De Toekomst aan de Kruisstraat en Marialaan. Buurtcoördinatoren kunnen contact opnemen met ons team Ruimtelijk Beheer via 0497- 650 650 om strooizout en sneeuwscheppen op te halen bij de gemeentewerf.

Strooiroutes

In 2018 hebben we het nieuwe 'Beleids- en uitvoeringsplan gladheidbestrijding' vastgesteld om gladheidbestrijding meer vanuit ‘Samen Doen’ op te pakken. In het nieuwe plan zijn de primair te strooien routes, samen met inwoners, teruggebracht naar vastgestelde strooiroutes. Hieronder vindt u de tekening met strooiroutes. De provincie strooit de N269 en N284.

Kaart met de verschillende strooiroutes voor 2021