Op dinsdagavond 4 mei herdachten we oorlogsslachtoffers. Vanwege de coronamaatregelen kreeg de herdenking dit jaar weer een andere invulling. Helaas weer zonder publiek. Wethouder en veteraan van de Koninklijke Luchtmacht Frank Rombouts leidde de korte ceremonie.

Programma

Na zijn inleiding las hij de namen op van de slachtoffers in onze gemeente tijdens de Tweede Wereldoorlog. Jan Hoeks, lid van Comité 4 en 5 mei, had een bord gemaakt met foto’s van alle burgerslachtoffers. Frank sprak zijn waardering daarvoor uit. Daarna volgden twee minuten stilte met aansluitend het Wilhelmus gespeeld door Sjeng Hermans.

 

Burgemeester Annemieke van de Ven sprak vervolgens over vrijheid. Aansluitend legden zij en Frank Rombouts een krans ter nagedachtenis aan alle militaire- en burgerslachtoffers. Sjeng Hermans blies de Last Post en Frank Rombouts sloot de herdenking af.

Nalezen en terugkijken

De toespraken van burgemeester Annemieke van de Ven en Frank Rombouts leest u hieronder.

KempenTV heeft de herdenking gefilmd. Vanaf zaterdag 8 mei is de film via KempenTV bekijken. 

Toespraak burgemeester Annemieke van de Ven

Dames en heren, jongens en meisjes,

Vanavond herdenken we allen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, waar ook ter wereld, zijn omgekomen in oorlogsomstandigheden. Ook dit jaar gedenken we weer in een klein gezelschap. Graag had ik een herdenking samen met inwoners, veteranen, het gilde, de harmonie en alle geïnteresseerden gedaan maar helaas biedt Covid-19 ons deze mogelijkheid nog steeds niet.

Toch willen we wel weer graag stilstaan bij 4 mei.

Heel Nederland staat vanavond stil rondom het thema: “Het fundament van Vrijheid’.

Daan Roovers, denker des Vaderlands,  schreef de jaartekst daarover. Een deel daarvan deel ik graag:  

‘Nu, 76 jaar later, leven we in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Regeringsleiders, waaronder Rutte en Merkel, benadrukken met deze woordkeuze de uitzonderlijke impact van de pandemie. Bijzonder aan de corona-crisis is tegelijkertijd de wereldwijde verknoping: het gaat iedereen aan. Alle klokken staan nu even gelijk.

De crisis op wereldschaal dringt door tot in elk detail van ons dagelijks leven. De inperkingen van onze alledaagse en vanzelfsprekende vrijheden zijn ongekend. Het is een geheel nieuwe ervaring: verlaten winkelstraten, gesloten kantoren en cafés, de dringende oproep om thuis te blijven en – tot voor kort ondenkbaar – zelfs een avondklok. Nu er nog slechts enkelen in leven zijn die zich de Tweede Wereldoorlog actief herinneren, en het overgrote deel van de Nederlandse bevolking zelf nooit oorlog heeft gekend, is de huidige crisis de eerste grootschalige confrontatie met vrijheidsbeperking.

Wat betekent dat onderscheid voor ons leven nu, 76 jaar na de bevrijding? Deze crisis doet een sterk beroep op ons uithoudingsvermogen. De vrijheid die we als Nederlanders het sterkst verbinden met de Nederlandse cultuur, is echter ongedeerd: de vrijheid van meningsuiting. We kunnen vrijelijk informatie en opvattingen uitwisselen, elkaar en het beleid bekritiseren, nieuwe perspectieven aandragen. We hebben daartoe zelfs meer ruimte en mogelijkheden dan ooit, en we hoeven er de deur niet voor uit.

Zo lang deze vrijheid van spreken en denken gepaard gaat met de principiële gelijkheid van alle burgers blijft het fundament van de vrije samenleving overeind. Dat is het cruciale verschil tussen deze crisis en een bezetting, en zet direct elke vergelijking in perspectief. De huidige beperkingen zijn pijnlijk, maar een vrije samenleving garandeert dat deze proportioneel en tijdelijk zijn, en dat dit een uitzonderingstoestand is. De steunpilaren van de vrije samenleving, waaronder de onafhankelijke rechtspraak en principiële gelijkheid, staan fier overeind.

Vrijheid – we wisten het al, maar het is het afgelopen jaar opnieuw duidelijk geworden – is maar beperkt maakbaar. Het is kwetsbaar. Een virus kan zomaar, tenminste een jaar lang, roet in het eten gooien. En alles wat we dan inleveren moeten we stap voor stap weer terugveroveren en opnieuw opbouwen. Het fundament van de vrije samenleving is gelukkig robuust, en lijkt onaangetast. Dat is wat we ieder jaar vieren, en wat we elke dag opnieuw dienen te beschermen en te versterken.

Tot zover de overwegingen van Daan Roovers

Zoals Daan het benadrukt is de grote toegevoegde waarde aan de coronacrisis, dat we allen eensgezind kunnen zoeken naar een leefbare en respectvolle oplossing; het is een wereldwijde verknoping.   Juist in deze tijden en speciaal vandaag realiseren we ons dat het niet vanzelfsprekend is, dat mensen in vrijheid kunnen zoeken naar een oplossing met elkaar. Het cruciale verschil tussen deze crisis en een bezetting.

Oorlogen woeden immers nog steeds voort tussen kleinere of grotere bevolkingsgroepen. Oudere en jongere inwoners, die daarin betrokken worden, leven vaak in grote angst en individueel in de hoop dat zij de vrijheid weer mogen gaan ervaren.

Op deze vierde mei staan we samen stil bij het vieren van onze vrijheid. Ook in deze buitengewone omstandigheden. Om 76 jaar na het einde van de tweede wereldoorlog stil te staan bij het feit dat vrijheid toen niet, en nu nog steeds niet vanzelfsprekend is. We staan er vandaag bij stil, zodat we het ons blijven herinneren en beseffen hoe blij we mogen zijn dat wij vandaag in vrede en vrijheid kunnen leven.

Toespraak wethouder Frank Rombouts

Dames en heren, jongens en meisjes,

Mijn naam is Frank Rombouts; ik ben wethouder hier in de gemeente en veteraan van de Koninklijke Luchtmacht en ik ga u door deze herdenking leiden.

Een bijzondere herdenking vandaag.

Bijzonder vanwege alle coronamaatregelen, waardoor we geen normale herdenkingsceremonie kunnen organiseren. Ik sta hier, bij het monument maar zonder publiek, zonder harmonie, zonder gilden. Aangezien we toch heel graag stil willen staan bij de jaarlijkse herdenking hebben we ervoor gekozen om, net als vorig jaar, toch een kleine ceremonie hier op het kerkplein uit te voeren.

Het programma voor de korte ceremonie van vanavond is als volgt:

Na mijn inleiding zal ik stil staan bij de slachtoffers in onze gemeente tijdens de Tweede Wereldoorlog.  Daarna volgt de twee minuten stilte met aansluitend het Wilhelmus gespeeld door Sjeng Hermans. Burgemeester Annemieke van de Ven zal een woord tot u richten. Aansluitend leggen Annemieke van de Ven en ikzelf een krans ter nagedachtenis aan alle militaire en burgerslachtoffers. Sjeng Hermans blaast de Last Post en ik sluit de bijeenkomst daarna af.

De toespraken en foto’s delen we via social media en onze website en de film wordt via Kempentv uitgezonden. Vanaf a.s. zaterdag 8 mei kunt u de film via Kempentv bekijken. 

Slachtoffers Tweede Wereldoorlog

Op 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers. We herdenken samen in verbondenheid, ieder met zijn eigen herinneringen en gedachten. We gedenken niet alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook alle mensen die - waar ook ter wereld - slachtoffer zijn geworden van oorlogsgeweld en dat met hun leven hebben moeten bekopen. Maar ook denken we speciaal aan alle mensen die omwille van hun geloof, afkomst of politieke overtuiging hun vaderland hebben moeten ontvluchten naar een voor hen vreemd land waar ze zich veilig voelen.

Speciale aandacht wil ik nu vragen voor het bord dat hiernaast mij staat. Tijdens de viering van 75 jaar vrijheid heeft een werkgroep diverse activiteiten georganiseerd. Nog steeds kijken wij terug op een mooie herdenking. Centraal tijdens deze herdenking stonden de verhalen achter de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Zowel de militairen als de burgerslachtoffers. Tijdens de officiële herdenking op 5 oktober zijn alle namen genoemd en is voor iedereen een foto en een bloem gelegd. Jan Hoeks heeft de afgelopen tijd ervoor gezorgd dat er een stevig en degelijk frame gemaakt is dat we jaarlijks bij deze herdenking kunnen gebruiken. Zo blijven de Reuselse burgerslachtoffers een gezicht houden en vergeten wij ze niet.

De slachtoffers in Reusel-De Mierden zijn:

De burgerslachtoffers:

Roepnaam

Naam

Leeftijd

Isabella

Huijbregts

48

Jef

Peeters

23

Simon

Lavrijsen

12

Alida

Schuit

10

Annie

Schuit

2

Wim

V. Limpt

8

Martinus

Hendrikx

67

Piet

Vosters

13

Jan

Jonkers

24

Maria

V.d. Heyden

76

Christ

Dirkx

20

Johannes

Lavrijsen

6

Frans

Delissen

22

Piet

Delissen

16

Johannes

Legius

20

Jack

Groenen

31

Antonie

Van den borne

36

Catherina

Beerens

34

Ludo

Jansen

31

Jozef

Lavrijssen

36

Kees

Van loon

35

De militairen, waarvan we geen foto’s op het bord zien zijn:

Roepnaam

Naam

Leeftijd

Herbert

Hughes

28

Frederick

Murdock

33

Samuel

Price

31

William

Traynor

23

Donald

Bicknell

25

Edward

Sheen

28

 

Onbekende soldaat, waarschijnlijk Vernon James John

24

We houden nu de twee minuten stilte, daarna speelt Sjeng Hermans het Wilhelmus.

Rest mij nu nog om af te sluiten. Ik dank de kijkers voor hun getoonde belangstelling en spreek de hoop uit dat wij volgend jaar weer een uitgebreide ceremonie kunnen houden.

Dat is goed voor het herdenken, want herdenken doe je bij voorkeur samen, maar dat zou ook betekenen dat we het virus voldoende onder controle hebben om terug te kunnen keren naar normaal.

Ik dank u voor uw aandacht.