Op zondag 12 juni staan we stil bij de impact van corona in onze gemeente. We herdenken alle mensen uit onze gemeente die, op wat voor manier dan ook, te maken kregen met corona. Wij nodigen iedereen uit om samen stil te staan bij het leed dat mensen getroffen heeft. Dat leed kan heel divers zijn. Helaas zijn er mensen overleden of nog steeds ziek. Ook heeft corona een enorme impact gehad op bedrijven en organisaties.

Initiatief

Pastoor David van Dijk en Bart van Hoof (van Tamoil tankstation Den Hoek) gaven aan graag samen met ons iets te willen organiseren voor alle inwoners die getroffen zijn door corona. Bart heeft namens Tamoil Nederland een bedrag overgemaakt voor het plaatsen van een herdenkingsboom in het Deken van der Weepark in Reusel. Er is gekozen voor een Lindeboom: het symbool voor bescherming, verbondenheid, kracht, heling en liefde.

Herdenkingsbijeenkomst

Op 12 juni wordt bij de Lindeboom in het park een plaquette onthuld worden door de burgemeester. Ook wordt de boom gezegend door de pastoor. Het programma:

  • 14.00 uur: herdenkingsbijeenkomst in de kerk
  • 14.30 uur: samen lopen naar het Deken van der Weepark
  • 14.45 uur: zegening van de Lindeboom en onthulling van de plaquette
  • 15.15 uur: afsluiting met een drankje in Cultureel Centrum De Kei