De hernieuwde samenwerking van de Kempengemeenten is coronaproof vastgelegd door de directie van Baetsen-REMONDIS en de wethouders van de vijf Kempengemeenten. Onze gemeente en de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot werken al jaren samen met Baetsen op het gebied van afvalinzameling en -verwerking en dat verandert ook de komende jaren niet. 

Grondstoffen

De Kempengemeenten streven naar een circulaire economie. Een belangrijk uitgangspunt is om zoveel mogelijk kwalitatief goede materialen in te zamelen om die weer in te kunnen zetten als grondstof voor nieuwe producten. Daarnaast vinden de gemeenten het belangrijk dat zij hun inwoners goede service tegen zo laag mogelijke kosten kunnen bieden.

Aanbesteding

In verband met aflopende contracten zijn de gemeenten in 2020 via een gezamenlijke aanbesteding op zoek gegaan naar een nieuwe inzamelaar en verwerker die het beste aan alle wensen voldoet. Hierbij is de opdracht opnieuw voor zeven jaar gegund aan inzamelaar Baetsen (onderdeel van REMONDIS), omdat die als beste werd beoordeeld.

Nieuw jasje

Met de samenwerking tussen Baetsen en de Kempengemeenten wordt de bestaande samenwerking voortgezet, maar er gaan ook zaken veranderen. De komende periode is er nog meer aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening en worden geheel nieuwe, duurzame voertuigen op Biodiesel en CNG gas ingezet. Baetsen blijft voor de gemeenten restafval, GFT, glas, luiers en PMD inzamelen en verwerken, inclusief het uitzetten van nieuwe containers. Ook de afvoer en verwerking van grondstoffen van de Kempische milieustraten worden wederom door Baetsen verzorgd.