Om te mogen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, moet de kiezer 18 jaar of ouder zijn en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. Dit geldt voor Nederlanders, EU-burgers en niet-EU-inwoners die minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijven; het hebben van de Nederlandse nationaliteit is dus geen voorwaarde voor het mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Daarnaast moet de kiezer op de dag van kandidaatstelling (31 januari 2022) in de gemeente wonen waarvoor de verkiezing plaatsvindt.