Toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 26 september 2017.

Gemeente Reusel-De Mierden wil vanaf 1 januari 2018 volledig voldoen aan de overheidsstandaard 'Webrichtlijnen versie 2' op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website www.reuseldemierden.nl.

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij nemen de volgende maatregelen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: wij maken gebruik van verschillende toetstools voor het verbeteren van de toegankelijkheid van onze website.
  • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periode interne controle: onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u, ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen, een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten.
Geef uw melding door aan Mayke Peeters:

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Overzicht websites die onder onze verantwoording vallen