Toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 20-04-2016.

[20-04-2016] De laatste versie van de automatische toets wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd.

Gemeente Reusel-De Mierden wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

http://www.reuseldemierden.nl/ (hoofdwebsite)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

  • Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:
  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via gemeente@reuseldemierden.nl