Het is al een langere tijd droog in onze regio. Dat betekent dat het risico op natuurbranden hoog is. De brandweer is daarom extra alert op het ontstaan van brand in natuurgebieden. We vragen je om extra alert te zijn en verdachte zaken te melden.

Waar moet ik op letten?

  • In natuurgebieden mag je geen open vuur stoken. Denk aan vuurkorven, fakkels, wensballonnen, vuurwerk en koken op open vuur op hout of houtskool/briketten.
  • Wees alert op verdachte situaties en meld die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Onthoud locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken.
  • Hou waar mogelijk blusmiddelen bij de hand, zoals een blusdeken, tuinslang, brandblusser of een emmer water.
  • Denk eraan dat je niet overal in de natuur goed bereik hebt met je mobiele telefoon.
  • Gooi sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan opgehoopt tuinafval (broei) en parkeer je auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.
  • Neem eventueel een kaart/GPS/wandelapp mee als je op stap gaat.

Wat moet ik doen bij een natuurbrand?

  • Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.
  • Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand je inhaalt.
  • Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.
  • Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven. Weet je zelf de exacte locatie niet? Met jouw toestemming kan de meldkamer zien waar je bent.
Afbeelding: infographic beperk de kans op een natuurbrand