Refugeehelp(externe link) van Vluchtelingenwerk Nederland is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en voor iedereen die zich voor hen wil inzetten. Deze site is in verschillende talen beschikbaar.

Use the following links to translate this page either into English(externe link)Ukrainian(externe link) or Russian(externe link).

Welkom in gemeente Reusel-De Mierden. We hopen dat je je thuis voelt in onze gemeente. We kunnen ons voorstellen dat je veel vragen hebt. Hieronder vind je de belangrijkste informatie.

Vluchtelingenwerk Reusel-De Mierden 

Vluchtelingenwerk Reusel-De Mierden wil graag ondersteunen. U mag altijd contact opnemen als u vragen heeft of ondersteuning nodig heeft.

Neem contact op met Robert van Driel op 06- 18874475 of met coördinator Wendy Smolders via 0497-33 80 08 of wsmolders@vluchtelingenwerk.nl

Vluchtelingenwerk zit in het gemeentehuis van Reusel-De Mierden, Kerkplein 3, Reusel

Openingstijden Vluchtelingenwerk

  • Maandag | 09:00-14:00
  • Dinsdag | 09:00-14:00
  • Vrijdag | 09:00-12:00

Inschrijven bij de gemeente

Ben je gevlucht uit Oekraïne naar onze gemeente? Schrijf je dan in bij onze gemeente. Daarvoor kun je een afspraak maken via www.reuseldemierden.nl/loket-burgerzaken. Je krijgt dan een BSN nummer. Dit heb je nodig om in Nederland te kunnen wonen en werken. Maar ook om leefgeld aan te vragen als je nog niet meteen werk hebt. Als je vertrekt uit de gemeente dan moet je je uitschrijven.

Medische zorg

Ben je gevlucht uit Oekraïne? Dan heb je in Nederland recht op medische zorg. Bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, verloskundige of het ziekenhuis. Hier hoef je niet zelf voor te betalen. Kijk voor alle informatie op www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian/(externe link).

Onderwijs

In Nederland geldt de leerplicht. Alle kinderen tussen 5 en 18 jaar, die in Nederland staan ingeschreven, vallen onder deze wet. Dat betekent dat de kinderen moeten zijn ingeschreven op een school en dat ze ook naar deze school gaan en de lessen volgen. Dit geldt ook voor de Oekraïense jongeren tussen 5 en 18 jaar.

Zomaar van school wegblijven kan niet. Dat heet ongeoorloofd schoolverzuim. Indien een Oekraïens kind zomaar wegblijft van school, dan doet de school een melding bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. De leerplichtambtenaar gaat dan onderzoek doen.

Basisonderwijs

Kinderen tussen de 4 en 6 jaar kunnen direct instromen op een basisschool in de buurt. Neem hiervoor zelf contact op met de school.

Kinderen tussen de 6 en 12 jaar die verblijven in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden kunnen gebruik maken van de nieuwkomersvoorziening bij basisschool Het Palet in Hapert. De kinderen krijgen gemiddeld één jaar les in de nieuwkomersvoorziening en stromen daarna uit naar het reguliere onderwijs in de gemeente waar ze wonen.

De nieuwkomersvoorziening is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur
Adres: Bernhardstraat 4, 5527 AZ Hapert.

Aanmelden kan via onderwijsstichting KempenKind: www.kempenkind.nl/sign-up-ukraine/(externe link)

Voortgezet onderwijs:

Kinderen in de leeftijd 12-18 jaar kunnen terecht bij de Wereldklas van het Pius X-College in Bladel voor middelbare scholieren. Aanmelden kan via info@piusx-college.nl. Er wordt les aangeboden aan anderstaligen uit diverse landen en culturen met als doel dat zij zo snel mogelijk kunnen functioneren in de Nederlandse maatschappij.

Leefgeld

Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld. Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen ontvangen naast leefgeld een extra toelage per maand. Kijk op Rijksoverheid.nl(externe link) voor de actuele bedragen. Vluchtelingen in de particulier opvang, bijvoorbeeld in een gastgezin, krijgen ook nog een toelage voor wonen. Zij kunnen het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht.

Aanvragen leefgeld

U kunt het leefgeld aanvragen via Vluchtelingenwerk Reusel-De Mierden. U heeft hiervoor een kopie van een bankpas nodig en van een geldig paspoort, identiteitsbewijs of verblijfsvergunning. Neem contact op met Vluchtelingenwerk via de contactinformatie bovenaan deze pagina.

De Nederlandse taal leren

Wil je de Nederlandse taal leren? Misschien is het Taalcafé iets voor jou. Met een vrijwilliger ga je samen aan de slag om Nederlands te leren. Het Taalcafé is elke maandag in Reusel (behalve op feestdagen) van 10.00-11.30 uur en van 13.30-15.00 uur. In Bladel is het Taalcafé op maandag van 18.30-20.00 uur in de bibliotheek Bladel. Informatie of aanmelden kan bij Ivonne Megens via ivonne.megens@cordaadwelzijn.nl.

  • KleurRijker ‘Luister en leer’(externe link) – Een taalprogramma dat kosteloos beschikbaar is gemaakt voor alle vluchtelingen uit Oekraïne. Om kennis te maken met de Nederlandse taal. Het kan zelfstandig, met een vrijwilliger of met een docent ingezet worden. 
  • Duolingo(externe link) - Een platform waarop gebruikers gratis taal kunnen leren.

Taalkaart Oekraïens > Nederlands

Er is een handige taalkaart waarop alledaagse woorden in tekst en in beeld zijn vertaald in het Oekraïens. Je kunt de kaart downloaden en zelf printen of afhalen bij de receptie in het gemeentehuis.

Hulplijn voor vluchtelingen en hulpaanbieders

Het Rode Kruis heeft een Whatsapp-hulplijn geopend voor Oekraïense vluchtelingen. Via 06 – 48 15 80 53 kunnen zij in het Engels of Oekraïens vragen stellen. Er is ook een telefonische hulplijn voor mensen die vragen hebben in het Nederlands. Via 070 – 445 58 88 kunnen zowel hulpvragers als -aanbieders terecht tussen 09.00 – 21.00 uur.