5G-antennes: veelgestelde vragen

5G staat voor 5e generatie mobiele netwerk. Momenteel maken wij gebruik van 3G of 4G. Het huidige 3G- en 4G-netwerk is echter niet in staat om de groeiende datavraag op te vangen. 5G is hier wel geschikt voor. Daarnaast maakt de snelheid en betrouwbaarheid van 5G nieuwe technologische ontwikkelingen mogelijk. Denk hierbij aan zelfrijdende auto’s en chirurgische ingrepen op afstand via een robot. Daarom wil de Rijksoverheid 5G in heel Nederland mogelijk maken.

Een groeiende groep mensen heeft echter zorgen over de gezondheidseffecten van de straling van 5G. Ook als gemeente houden wij deze ontwikkeling kritisch in de gaten. De invoer van 5G is een verantwoordelijkheid van de telecombedrijven en Rijksoverheid. Hier hebben individuele gemeenten geen invloed op.

Wat zijn de effecten van 5G op de volksgezondheid?

Alle mobiele netwerken in Nederland moeten voldoen aan internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden. Dat geldt ook voor 5G. Als de blootstelling onder de daarvoor geldende limieten blijft, ben je beschermd tegen de nu bekende schadelijke gezondheidseffecten. Wetenschappelijk onderzoek blijft nodig, ook in de toekomst, om beter zicht te krijgen op lange termijn risico’s en op de effecten van nieuwe ontwikkelingen zoals 5G. Het is nog onduidelijk of en hoeveel de huidige blootstelling (die nu ruim onder de geldende limieten is) gaat veranderen met de uitrol van 5G.

Waar vind ik meer informatie over 5G?

Hoe zit het met 5G in Reusel-De Mierden?

Het 5G-netwerk wordt op dit moment al op veel plaatsen in Nederland aangeboden door telecombedrijven, deels ook in onze gemeente. Volgens de telecombedrijven is een deel van de bestaande antennes in Reusel-De Mierden al geschikt voor 5G. De andere antennes gaan zij aanpassen voor het gebruik van 5G. Het is mogelijk dat zij de komende jaren extra antennes plaatsen voor een goede mobiele dekking en goede ontvangst van 5G in de gemeente. Als hiervoor een zendmast nodig is, moeten de telecombedrijven eerst een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente.

Voor meer informatie over 5G-antennes kunt u een e-mail sturen naar ruimtelijkbeheer@reuseldemierden.nl.

Bereikbaarheid/mobiele dekking

Het is bekend dat enkele plekken in de gemeente een slechte dekking hebben bij verschillende telecombedrijven. De telecombedrijven verwachten dat het bereik met de 5G-frequenties beter zal worden. Klachten over bereikbaarheid kun je doorgeven aan je eigen provider. De telecombedrijven hebben een overzicht met tips opgesteld om de bereikbaarheid te verbeteren: