Beleidsplan Brede Scholen 2015 t/m 2018

Een Brede School is een samenwerkingsverband van verschillende partijen die als doel hebben de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Het is een netwerk in en om een school van instellingen op het gebied van onderwijs, sport, opvang, cultuur en welzijn. In Reusel-De Mierden zijn zes Brede Scholen. Meerdere partners werken binnen deze zes Brede Scholen samen aan de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen. De kernpartners van de Brede Scholen Reusel-De Mierden zijn:

Deze partners werken vanuit drie schillen binnen de Brede Scholen:

  • Schil 1 Onderwijs en Kinderopvang
  • De samenwerking tussen de basisscholen, kinderopvang en buitenschoolse opvang noemen we de eerste schik. Deze schil staat het dichtste bij het kind en de ouders. Het doel van de samenwerking in de eerste schil is een goede afstemming bij de ontwikkeling van kinderen.
  • Schil 2 Centrum voor Jeugd en Gezin
  • De tweede schil wordt gevormd door de zorgpartners binnen de Brede Scholen. Door een goed contact tussen zorg en onderwijs blijft de gezondheid en het welzijn van de kinderen in de basisschoolleeftijd goed in beeld.
  • Schil 3 Naschoolse activiteiten: sport en cultuur
  • In de derde schil krijgt de samenwerking vorm tussen de (lokale) verenigingen en organisaties op het gebied van sport en cultuur. De gemeente zet hiervoor samen met het onderwijs combinatiefunctionarissen sport en cultuur in. De combinatiefunctionarissen sport zorgen voor een doorlopende leerlijn bij de gymlessen en voor een gevarieerd aanbod aan sportactiviteiten na school. De combinatiefunctionaris cultuur zorgt voor muzieklessen op de school en zij organiseert naschoolse culturele activiteiten. Dit samen met verenigingen en aanbieders uit de regio en onder de noemer Click Sport en Click Cultuur.

Het beleidsplan 2015-2018 is in overleg met de partners tot stand gekomen. Hierin is vastgelegd hoe de partners de komende jaren  werken aan de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen. Nieuw in het beleidsplan is dat Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) onderdeel vormen van het beleidsplan. VVE is een belangrijk thema binnen de Brede Scholen en alle Brede Scholen hebben een sterke verbintenis met het CJG plus de Kempen.

Hieronder vind u een overzicht van de websites van de basisscholen Reusel-De MIerden. Op deze website vind u alle contactgegevens van de scholen.

www.detorelaar.nl

www.deleilinde.nl

www.clemensschoolhulsel.nl

www.akkerwinde-hm.nl

www.opstap-lm.nl

www.obs-klimop.nl

Hieronder vind u de websites van sbo de Piramide en Pius X college in Bladel:

www.sbo-depiramide.nl

www.piusx-college.nl/.

Zijn de activiteiten te duur?

Mogelijk biedt dan Stichting Leergeld uitkomst. Deze Stichting helpt kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen zodat zij ook kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. Kijk voor meer informatie op: www.leergeldveldhovendekempen.nl.

Click Sport

Click Sport is het naschoolse sport- en beweegprogramma in de Kempen. Heb je zin om alleen of samen met je vriend of vriendin leuke en uitdagende sporten en spellen te doen na schooltijd, geef je dan op voor Click Sport.

Alle kinderen uit groep 3 t/m 8 kunnen zich aanmelden. Elk schooljaar organiseert Click Sport vier periodes van elk acht weken. Tijdens zo'n periode worden er verschillende sporten en spellen gedaan. Sporten die je al kent, maar zeker ook sporten die je nog nooit gedaan hebt. Ook niet tijdens de gymles! Zulke speciale dingen zijn namelijk speciaal voor de kinderen die meedoen aan Click Sport.

In de gemeente Reusel/De Mierden wordt elke maandag (Reusel), dinsdag (Lage Mierdet) en donderdag (Reusel) Click Sport gedaan, altijd van 16:00 tot 17:00 uur. Komt een andere dag je beter uit, of vind je het leuk om ook eens andere kinderen te ontmoeten, dan kun je ook in andere plaatsen en op andere dagen inschrijven, bijvoorbeeld in Bladel of Eersel.

Voordat een nieuwe Click Sport periode begint krijgen alle kinderen van groep 3 t/m 8 op de basisschool het Click Magazine mee. Dat gebeurt dus vier keer per jaar. Het Click Magazine vertelt hoe en waar je je kunt aanmelden, maar is er ook voor de kinderen die niet meedoen aan Click Sport. Je kunt er namelijk ook leuke interviews in lezen, er staat altijd een prijsvraag in en er staan ook altijd de laatste 'nieuwtjes' uit de sportwereld in. Leuk en leerzaam voor iedereen dus!

Doe je nu nog niet mee aan Click Sport? Kijk dan op de facebookpagina: www.facebook.com/Clicksportdekempen of de website www.clicksport.nl voor meer informatie.

Heb je vragen? Mail of bel dan naar:
 Ilse Maas imaas@kempenkind.nl  0652850784

Ruben Keulers: rkeulers@kempenkind.nl, 06 488 10 508
Koen Wouters: kwouters@kempenkind.nl, 06 241 73 752