Integraal Huisvestingsplan Brede Schoolgebouwen 2012

Kinderen in Reusel-De Mierden brengen een groot deel van hun tijd door op een Brede School in onze gemeente. Voor een goede ontwikkeling van deze kinderen is het belangrijk dat zij zich in het schoolgebouw prettig voelen en dat iedereen er goed kan functioneren. De Brede Schoolgebouwen in Reusel-De Mierden staan in dit plan centraal.