Bestuurlijke toekomst Reusel-De Mierden

Raad spreekt voorkeur uit over toekomst gemeente

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 18 september unaniem een duidelijke voorkeur uitgesproken voor een bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden. Met deze keuze geeft de gemeenteraad invulling aan de opdracht van de provincie om te kiezen tussen een fusie of een federatie (extra door de bevolking gekozen bestuurslaag). De raad heeft dit besluit genomen omdat schaalvergroting bij gemeenten noodzakelijk wordt geacht en een federatie de samenwerking onnodig complex maakt. Ook meent de raad dat deze gemeenten een gemeenschappelijke identiteit delen.

Nadat de andere gemeenten deze maand een besluit hebben genomen over de bestuurlijke toekomst, is de provincie aan zet. In het geval dat de provincie een fusie niet mogelijk acht, geeft de raad opdracht aan het college om de samenwerking met de Kempengemeenten te herijken.

Archief