Samenwerkingsverband met gemeente Bladel

Kempengemeenten en Woningcorporaties starten met Buurtbemiddeling

Voor een nog fijnere leefomgeving werkt de gemeente Reusel-De Mierden samen met de gemeenten Bladel en Bergeijk voor de inzet van Buurtbemiddeling.
Het project wordt aangestuurd vanuit de Stichting Wél! Welzijn de Kempen uit Eersel. Ook Woningstichting de Zaligheden, Woningstichting Woningbelang en Vestia nemen deel aan het project.

Waarom Buurtbemiddeling?

Soms ervaren mensen overlast van elkaar en lukt het niet hier in een goed gesprek samen uit te komen. In zo’n situatie kan Buurtbemiddeling helpen. Het doel van Buurtbemiddeling is conflicten in een buurt in een vroeg stadium signaleren en mensen ondersteunen bij het oplossen ervan. In Reusel-De Mierden is besloten om zelf geen Buurtbemiddeling op te zetten maar samen te werken met diverse partners. Door deze gezamenlijke inzet bereiken we dat de leefbaarheid in de buurten nog beter gewaarborgd wordt.  

Wat is Buurtbemiddeling? 

Buurtbemiddeling is een manier om problemen tussen buren of buurtgenoten bespreekbaar te maken en op die manier te voorkomen dat een conflict blijft voortslepen of uit de hand loopt. Dat kan om allerlei zaken gaan zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast, rommel in de tuin, overhangende takken of verkeerd geparkeerde auto’s.
Uitgangspunt voor Buurtbemiddeling is dat de betrokken partijen gemotiveerd zijn om samen tot een oplossing te komen. Daarbij worden ze geholpen door twee onpartijdige derden, die zijn opgeleid tot bemiddelaar. Het team van bemiddelaars bestaat inmiddels uit negenpersonen.. De coördinatie is in handen van Wél! Welzijn De Kempen.

Hoe werkt Buurtbemiddeling?

Organisaties en professionals zoals bijvoorbeeld politie, woningstichting, scholen en huisartsen kunnen Buurtbemiddeling inschakelen. Degene die problemen heeft met een buurtgenoot kan ook zelf contact opnemen met Buurtbemiddeling.
Een voorwaarde in alle gevallen is dat mensen vrijwillig deelnemen aan Buurtbemiddeling. Alle besproken zaken worden in vertrouwelijkheid behandeld.
De coördinator voert het eerste gesprek met de aanmelder, waarna hij de buurtbemiddelaars inschakelt voor de vervolggesprekken. De bemiddeling is gratis.

Meer informatie

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Ton Spanjers, coördinator Buurtbemiddeling, via e-mail: bbm@welzijndekempen.nl of tel. 0497 - 721 615.

De Burenrechter

Komt u er via Buurtbemiddeling niet uit? Dan kunt u, samen met uw buren, de zaak voorleggen aan De Burenrechter. Meer informatie over De Burenrechter vindt u op de website van Rechtbank Oost-Brabant.