Buurtpreventieproject Den Bimt

Buurtcoƶrdinatoren

Jos Laarakker

Dirk Paridaans

Marc de Beijer

E-mail: debimtbuurtpreventie@outlook.com