Centrumplan ‘Nieuw hart voor Reusel’

Naar aanleiding van de centrumvisie die door de gemeenteraad in 2014 is vastgesteld heeft de gemeenteraad inmiddels het plan van aanpak voor de zuidzijde van de Wilhelminalaan en de uitwerking van de centrumvisie vastgesteld.  Op basis hiervan wordt momenteel met ondernemers, belanghebbenden en samenwerkingspartners gewerkt aan een integraal centrumplan voor Reusel. Parallel hieraan is de voorbereiding gestart voor de realisatie van goedkope huurwoningen aan de zuidzijde van de Wilhelminalaan.