Dorpsraden

De dorpsraden vormen een schakel tussen het gemeentebestuur en de inwoners. Deze verbindingsfunctie heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot het -vaak al in een vroeg stadium – signaleren van problemen en ontwikkelingen.

Door actief mee te denken, helpen zij goede oplossingen te vinden en ontwikkelingen in de gewenste richting te sturen.

Maar de dorpsraden organiseren soms zelf ook activiteiten of pakken projecten op. Dit alles ter bevordering van de leefbaarheid in onze kernen.

Wanneer u in contact wilt komen met uw dorpsraad kunt u dat op de volgende manieren doen:

  • Persoonlijk aanspreken
  • Per email
  • Telefonisch

U vindt de contactgegevens van de dorpsraden en hun websites in de gemeentegids.

Link gemeentegids