Evenementen

Evenementenkalender

Onderaan deze pagina kunt u de evenementenkalender bekijken. Wilt u uw evenement op ook de agenda van www.tipdebrabantsekempen.nl en/of 
www.tipreusel-demierden.nl? E-mail dan tenminste twee weken voor het evenement de tekst met bijpassende (liggende) foto naar info@tipreuseldemierden.nl

Geluidsoverlast?

Het kan gebeuren dat u geluidsoverlast ondervindt van horeca-ondernemingen of evenementen. U kunt hierover een klacht/melding indienen bij het MIC (MilieuKlachtenCentrale) via 0736 - 812 821. Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. U kunt uw klacht of melding ook doorgeven via het online meldingsformulier op de website van provincie Noord-Brabant:

Meldingsformulier Provinciale Milieuklachtencentrale

Zodra de provincie een klacht of melding ontvangt via MIC, krijgt de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) opdracht om de klacht verder in behandeling te nemen. ODZOB controleert dan of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt. Ook bekijkt ODZOB of het probleem snel opgelost kan worden. Meer informatie over ODZOB via www.odzob.nl