1e wijziging van de Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015

Dit item is verlopen op 21-08-2018.

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 17 februari 2015 heeft vastgesteld de 1e wijziging van de Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Het college is hiertoe bevoegd op grond van artikel 10 (overdracht van bevoegdheden) sub b van de Legesverordening 2015.

Hoofdstuk 2 (reisdocumenten) van titel 1 van de bij de Legesverordening 2015 behorende Tarieventabel wordt aangepast aan de nieuwe vastgestelde tarieven leges reisdocumenten en identiteitskaart. Tevens worden de tarieven voor de spoedlevering rijbewijs (Hoofdstuk 3: Rijbewijzen) en de tarieven voor de verklaring omtrent gedrag (Hoofdstuk 9: Overige publiekszaken) aangepast aan de nieuwe wettelijk vastgestelde maximumtarieven.

De 1e wijziging van de Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015 treedt in werking op 9 maart 2015.

De tekst van de wijziging kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt de verordening vanaf 9 maart 2015 tot en met 29 mei 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Roest van de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 618.