2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maakt bekend dat het op 16 februari 2016 heeft besloten tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Het college heeft voor de wijziging op 26 januari 2016 toestemming verkregen van de gemeenteraad.

De gewijzigde gemeenschappelijke regeling regelt de werking van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. In de gemeenschappelijke regeling worden rechten en plichten van de omgevingsdienst en van de deelnemers (gemeenten en provincie) geregeld.

Het besluit van het college over het wijzigen van voornoemde gemeenschappelijke regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking, doch niet eerder dan wanneer publicatie in de Staatscourant heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt nadat alle deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling hebben ingestemd met de wijziging. De gemeenschappelijke regeling treedt op die datum in werking.

De tekst van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw N. Ansems van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer 0497-650650.

Reusel, 11 maart 2016