Aanhoudingsbesluit Wet geurhinder en veehouderij

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van de gemeente op 24 juli 2014 heeft vastgesteld het aanhoudingsbesluit op grond van de Wet geurhinder en veehouderij.

Het aanhoudingsbesluit heeft betrekking op het hele grondgebied van de gemeente. Dit besluit is door de raad genomen om ongewenste ontwikkelingen in de veehouderij te voorkomen.

Het aanhoudingsbesluit op grond van de Wet geurhinder en veehouderij treedt in werking op 25 juli 2014.

De tekst van het aanhoudingsbesluit kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt het aanhoudingsbesluit vanaf 25 juli 2014 tot en met 5 september 2014 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Richard van Kroonenburg van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.