Aanvullende notitie Wmo beleidsplan 2012-2015

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van de gemeente op 16 december 2014 heeft vastgesteld de aanvullende notitie op Wmo beleidsplan. 

Het huidige Wmo beleidsplan 'Uitgaan van eigen kracht' van de gemeente Reusel-De Mierden loopt nog tot en met 2015. Er is voor gekozen om in 2014 geen geheel nieuw Wmo-beleidsplan te schrijven, maar een aanvullende notitie te maken die bij het huidige Wmo beleidsplan gevoegd kan worden.

In de aanvullende notitie wordt ingegaan op de nieuwe wettelijke taken die met ingang van 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeente komen. Tevens geeft de notitie een overzicht van het huidige beleid dat wij op dit moment op enkele van de taken al voeren. Deze aanvullende notitie geldt als overbrugging tot het nieuwe Wmo beleidsplan wordt vastgesteld. 

De aanvullende notitie op Wmo beleidsplan treedt in werking op 1 januari 2015. 

De tekst van het beleidsplan kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt het beleidsplan vanaf 22 december 2014 tot en met 16 maart 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jantine Meeuwisse van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 606.