Aanwijzingsbesluit commissie bezwaarschriften

Dit item is verlopen op 21-08-2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden hebben op 28 juli 2015 het besluit genomen om:

- Mevrouw mr. I. van Asten aan te wijzen als secretaris commissie bezwaarschriften gemeente Reusel-De Mierden;

- De heer mr. S. Bertrands aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris commissie bezwaarschriften gemeente Reusel-De Mierden en tevens aan te wijzen als klachtencoördinator.

Het aanwijzingsbesluit is gebaseerd op artikel 4, eerste en tweede lid van de Verordening commissie bezwaarschriften Reusel-De Mierden 2011 en artikel 4, eerste lid van het Protocol Interne Klachtenbehandeling. Het aanwijzingsbesluit treedt op 1 augustus 2015 in werking. 

Het aanwijzingsbesluit kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt het aanwijzingsbesluit vanaf 3 augustus 2015 tot en met 26 oktober 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.