Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder

Dit item is verlopen op 21-08-2018.

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 28 april 2015 de volgende aanwijzingsbesluiten heeft vastgesteld:

  1. de heer L.N. Verhaar aan te wijzen als de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen;
  2. Medewerkers van Cannock Chase aan te wijzen tot onbezoldigd ambtenaar gemeentelijke belastingen en aan te wijzen als belastingdeurwaarder.

Vervolgens hebben de heffings – en invorderingsambtenaar aan de door het college tot onbezoldigd ambtenaar gemeentelijke belastingen aangewezen medewerkers van Cannock Chase per 1 mei 2015 mandaat verleend om op grond van artikel 231, lid 2, sub d Gemeentewet, de heffing en/of invordering van gemeentelijke belastingen uit te voeren.

Deze aanwijzingsbesluiten treden in werking op 1 mei 2015. Het eerdere benoemingsbesluit tot onbezoldigd ambtenaar/aanwijzingsbesluit als belastingdeurwaarder (Cannock Chase) van 1 januari 2014 wordt per gelijke datum ingetrokken.

De tekst van deze aanwijzingsbesluiten kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast liggen deze aanwijzingsbesluiten vanaf 1 mei tot en met 17 juli 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.