Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar

Dit item is verlopen op 21-08-2018.

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 14 juli 2015 het volgende aanwijzingsbesluit heeft vastgesteld:

Mevrouw E. van Loon aan te wijzen als de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen;

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op 1 augustus 2015.

De tekst van dit aanwijzingsbesluit kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt dit aanwijzingsbesluit vanaf 3 augustus tot en met 23 oktober 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.