Aanwijzingsbesluit locosecretarissen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden hebben op 27 juni 2017 de locosecretarissen aangewezen.

De aanwijzing is gebaseerd op artikel 106 van de Gemeentewet. Het aanwijzingsbesluit is op 8 juli 2017 in werking getreden. 

Het aanwijzingsbesluit kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.