Aanwijzingsbesluit secretaris commissie bezwaarschriften en klachtencoördinator

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden hebben op 24 januari 2017 besloten om:

- De heer mr. J.J.P. van de Wiel aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris van de commissie bezwaarschriften gemeente Reusel-De Mierden, en aan te wijzen als klachtencoördinator.

Het aanwijzingsbesluit is gebaseerd op artikel 4, eerste en tweede lid, van de Verordening commissie bezwaarschriften Reusel-De Mierden 2011 en op artikel 4, eerste lid, van het Protocol interne klachtenbehandeling. Het aanwijzingsbesluit treedt op 4 februari 2017 in werking. 

Het aanwijzingsbesluit kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar op telefoonnummer (0497) 650 650.