Aanwijzingsbesluit toezichthouders brandveiligheidswetgeving

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 25 februari 2014 heeft vastgesteld het Aanwijzingsbesluit toezichthouders brandveiligheidswetgeving.

Het Aanwijzingsbesluit toezichthouders brandveiligheidswetgeving treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking hiervan.

De tekst van het aanwijzingsbesluit kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt het aanwijzingsbesluit vanaf maandag 17 maart 2014 tot en met maandag 9 juni 2014 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Felicie van Beek van de afdeling Personeel & Organisatie, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 074.