Aanwijzingsbesluit toezichthouders in het kader van de Wet Basisregistratie Personen

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 21 januari 2014 heeft vastgesteld het aanwijzigingsbesluit toezichthouders in het kader van de Wet Basisregistratie Personen. 

Het aanwijzigingsbesluit Toezichthouders in het kader van de Wet Basisregistratie Personen treedt in werking op 28 februari 2014 en werkt terug tot en met 6 januari 2014. 

De tekst van het aanwijzingsbesluit kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt het aanwijzingsbesluit vanaf 28 februari 2014 tot en met 23 mei 2014 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke Laureijs van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 003.