Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wegsleepverordening gemeente Reusel-De Mierden 2017

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 17 januari 2017 heeft vastgesteld het aanwijzingsbesluit toezichthouders wegsleepverordening.

Het aanwijzingsbesluit toezichthouders wegsleepverordening treedt in werking op 1 februari 2017.

De tekst van het aanwijzingsbesluit kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.