APV-vergunningen week 10

Dit item is verlopen op 26-04-2016.

Hebt u vragen die betrekking hebben op omgevingsvergunningen, bouwzaken, evenementen, APV, bijzondere wetten of milieu? Of wilt u (ontwerp)vergunningen of meldingen inzien? Dan kunt u via onze website onder ‘Afspraak maken’ een contactformulier invullen waarop u uw vraag kunt stellen. Wij nemen dan contact met u op en maken zo nodig met u een afspraak of zorgen dat de stukken voor u klaarliggen. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken. U kunt uw vraag ook stellen via bouwloket@reuseldemierden.nl. Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken.

Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen (APV, e.d.)

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat:

de volgende vergunningen zijn verleend:

  • Reclamevergunning, Gemeente Reusel-De Mierden, het plaatsen van tijdelijke reclameborden van 13 april tot en met 27 april 2016 ten behoeve van de Rabobank Clubkas Campagne, verzonden 8 maart 2016;
  • Reclamevergunning, Gemeente Reusel-De Mierden, het plaatsen van tijdelijke reclameborden van 3 juni tot en met 19 juni 2016 ten behoeve van een Beachvolleybal toernooi in Bladel, verzonden 8 maart 2016;
  • Ontheffing verruiming sluitingsuur, Burg. Willekenslaan 2 in Reusel, het verruimen van het sluitingsuur van Taverne D’n Ouwe Brandtoren op 2 april 2016, verzonden 8 maart 2016;
  • Ontheffing verruiming sluitingsuur, Sportpark 3 in Reusel, het verruimen van het sluitingsuur van de kantine van Voetbalvereniging Reusel Sport/Faes Group op 19 maart 2016, verzonden 8 maart 2016.

de volgende meldingen zijn ontvangen:

  • Melding venten, Gemeente Reusel-De Mierden, het werven van nieuwe deelnemers aan ‘de BankGiro Loterij’, ‘de Nationale Postcode Loterij’ en ‘de VriendenLoterij’;
  • Melding evenement, op De Wilgenspot aan Lage Mierdsedijk in Reusel, het organiseren van een quiz op 10 juni 2016 en een penaltytoernooi op 12 juni 2016 door Sportvereniging De Cirkel;
  • Melding evenement, Weeldsedijk in Hooge Mierde, het organiseren van een jeugdvakantieweek van 22 augustus tot en met 26 augustus 2016;
  • Melding evenement, Reusel, Hulsel en Lage Mierde, het organiseren van de toertocht ‘VLSONTOUR-Den Bosch’ op 23 april 2016.

Meldingen liggen niet ter inzage. Tegen meldingen bestaan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaar kan worden ingediend tot zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen.

Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: bouwloket@reuseldemierden.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken.