APV-vergunningen week 11

Dit item is verlopen op 03-05-2016.

Hebt u vragen die betrekking hebben op omgevingsvergunningen, bouwzaken, evenementen, APV, bijzondere wetten of milieu? Of wilt u (ontwerp)vergunningen of meldingen inzien? Dan kunt u via onze website onder ‘Afspraak maken’ een contactformulier invullen waarop u uw vraag kunt stellen. Wij nemen dan contact met u op en maken zo nodig met u een afspraak of zorgen dat de stukken voor u klaarliggen. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken. U kunt uw vraag ook stellen via bouwloket@reuseldemierden.nl. Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken.

Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen (APV, e.d.)

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat:

de volgende vergunningen zijn verleend:

  • Ontheffing voor het verbod op geluidhinder, Reusel, het organiseren van een grensloop door Atletiek Vereniging Reusel op 2 april 2016, verzonden 10 maart 2016
  • Standplaatsvergunning, Hulsel, Hooge Mierde en Lage Mierde, het innemen van een standplaats voor de verkoop van groente en fruit in 2016, verzonden 8 maart 2016
  • Collectevergunning, Reusel, het houden van een donateursactie door Muziekvereniging Concordia van 17 oktober tot en met 22 oktober 2016, verzonden 8 maart 2016

de volgende meldingen zijn ontvangen:

  • Melding evenement, bossen bij de Burgemeester Willekenslaan Reusel, organiseren van een ATB-cross op 24 april 2016
  • Melding evenement, Beukenlaan, Molenberg, Hulselsedijk, Rijpershoek en de straten in het plan Molen Akkers Reusel, organiseren van een garageverkoop op 15 mei 2016
  • Melding collecte, gemeente Reusel-De Mierden, houden van een collecte door het Diabetes Fonds van 31 oktober tot en met 5 november 2016

Meldingen liggen niet ter inzage. Tegen meldingen bestaan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaar kan worden ingediend tot zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen.

Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: bouwloket@reuseldemierden.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken.