APV-vergunningen week 12

Dit item is verlopen op 10-05-2016.

Hebt u vragen die betrekking hebben op omgevingsvergunningen, bouwzaken, evenementen, APV, bijzondere wetten of milieu? Of wilt u (ontwerp)vergunningen of meldingen inzien? Dan kunt u via onze website onder ‘Afspraak maken’ een contactformulier invullen waarop u uw vraag kunt stellen. Wij nemen dan contact met u op en maken zo nodig met u een afspraak of zorgen dat de stukken voor u klaarliggen. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken. U kunt uw vraag ook stellen via bouwloket@reuseldemierden.nl. Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken.

Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen (APV, e.d.)

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat:

de volgende vergunning is verleend:

 • Ontheffing verruiming sluitingsuur, Myrthaplein 8 in Hooge Mierde, het verruimen van het sluitingsuur van Café-Restaurant De Bijenkorf op 21 mei 2016, verzonden 22 maart 2016.

de volgende meldingen zijn ontvangen:

 • Melding evenement, Pikoreistraat 10a in Reusel, het organiseren van een motorcrosswedstrijd op 3 april 2016;
 • Melding evenement, de straten van Buurtvereniging d’Ekker in Reusel, het organiseren van een inrittenverkoop op 27 april 2016;
 • Melding evenement, Voorste Heikant 7 in Reusel, het organiseren van een open dag door Groentekwekerij Jansen op 16 mei 2016;
 • Melding evenement, Schelft in Reusel, het organiseren van een buitenspeeldag op 8 juni 2016;
 • Melding evenement, start en finish bij Gemeenschapshuis De Ster in Lage Mierde, het organiseren van een wandelvierdaagse door Buurtvereniging D’n Overschot van 24 tot en met 27 mei 2016;
 • Melding evenement, Koestraat 11 in Hooge Mierde, het organiseren van Excellent Dressage Sales op 13 en 16 april 2016;
 • Melding evenement, Weeldsedijk in Hooge Mierde, het organiseren van een ATB-cross op 22 mei 2016;
 • Melding evenement, Hooge Mierde en omgeving, het organiseren van een wandel driedaagse van 8 tot en met 10 juni 2016;
 • Melding evenement, Kerkstraat, Toon van den Bornestraat, St. Cornelisstraat en Maasakker in Hooge Mierde, het organiseren van een kermisloop door Café-Restaurant De Bijenkorf tijdens Hooge Mierde Kermis op 3 juli 2016;
 • Melding evenement, Kerkstraat in Hooge Mierde, het organiseren van een evenement door Café-Restaurant De Bijenkorf tijdens Hooge Mierde Kermis op 4 juli 2016;
 • Melding evenement, sportpark ’t Kantje in Hulsel, het organiseren van een evenement van 27 tot en met 29 mei 2016 in verband met het 70-jarig bestaan van Voetbalvereniging Hulsel;
 • Melding venten, Gemeente Reusel-De Mierden, het verkopen van koeken door Korfbalvereniging Rosolo op 12 en 13 april 2016;
 • Melding evenement, Gemeente Reusel-De Mierden, het organiseren van wielerwedstrijd ‘de 67e Acht van Bladel’ van 24 tot en met 26 juni 2016.

Meldingen liggen niet ter inzage. Tegen meldingen bestaan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaar kan worden ingediend tot zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen.

Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: bouwloket@reuseldemierden.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken.

Drank- en Horeca

De burgemeester van Reusel-De Mierden maakt bekend dat de volgende melding is ontvangen en aanvaard:

 • Melding wijziging Drank- en Horecavergunning, Gildepad 1 in Reusel, het wijzigen van de leidinggevenden, verzonden 18 maart 2016.

Bezwaar c.q. beroep

Belanghebbenden kunnen tegen besluiten waarbij de reguliere procedure van toepassing is, op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Het bezwaar kan worden ingediend tot zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden.

Tegen besluiten op basis van de uitgebreide procedure, kunnen belanghebbenden een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het bezwaar kan worden ingediend tot zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Beroep kan worden ingesteld tot zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. De inzage start op de eerste werkdag na verschijnen van de publicatie.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen.

Aan het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen en/of een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: bouwloket@reuseldemierden.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken.