APV-vergunningen week 7

Dit item is verlopen op 05-04-2016.

Hebt u vragen die betrekking hebben op omgevingsvergunningen, bouwzaken, evenementen, APV, bijzondere wetten of milieu? Of wilt u (ontwerp)vergunningen of meldingen inzien? Dan kunt u via onze website onder ‘Afspraak maken’ een contactformulier invullen waarop u uw vraag kunt stellen. Wij nemen dan contact met u op en maken zo nodig met u een afspraak of zorgen dat de stukken voor u klaarliggen. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken. U kunt uw vraag ook stellen via bouwloket@reuseldemierden.nl. Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken.

Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen (APV, e.d.)

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat:

de volgende vergunningen zijn verleend:

  • Standplaatsvergunning, Myrthaplein in Hooge Mierde en Dorpsplein in Lage Mierde, het innemen van een standplaats door Pizza Hollandia voor de verkoop van pizza’s op de dinsdagen in het jaar 2016, verzonden 16 februari 2016;
  • Ontheffing verruiming sluitingstijd, Wilhelminalaan 71 in Reusel, het verruimen van de sluitingstijd van Discotheek El Sombrero op 19 februari 2016, verzonden 2 februari 2016;
  • Ontheffing verruiming sluitingstijd, Wilhelminalaan 71 in Reusel, het verruimen van de sluitingstijd van Discotheek El Sombrero op 8 april 2016, verzonden 2 februari 2016.

de volgende meldingen zijn ontvangen:

  • Melding evenement, op het terrein bij Sportpark 7 in Reusel, het organiseren van koningsspelen door Atletiek Vereniging Reusel op 27 april 2016;
  • Melding collecte, Gemeente Reusel-De Mierden, het houden van een collecte door de Nierstichting van 18 september tot en met 24 september 2016.

Meldingen liggen niet ter inzage. Tegen meldingen bestaan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaar kan worden ingediend tot zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen.

Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: bouwloket@reuseldemierden.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken.