APV-vergunningen week 8

Dit item is verlopen op 12-04-2016.

Hebt u vragen die betrekking hebben op omgevingsvergunningen, bouwzaken, evenementen, APV, bijzondere wetten of milieu? Of wilt u (ontwerp)vergunningen of meldingen inzien? Dan kunt u via onze website onder ‘Afspraak maken’ een contactformulier invullen waarop u uw vraag kunt stellen. Wij nemen dan contact met u op en maken zo nodig met u een afspraak of zorgen dat de stukken voor u klaarliggen. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken. U kunt uw vraag ook stellen via bouwloket@reuseldemierden.nl. Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken.

Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen (APV, e.d.)

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat:

de volgende vergunningen zijn verleend:

  • Ontheffing geluid, Hamelendijk 5 in Reusel, het produceren van geluid tijdens de ‘Fabor Boerderijdag’ op 3 april 2016, verzonden 23 februari 2016;
  • Ontheffing Drank- en Horecawet, Hamelendijk 5 in Reusel, het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens de ‘Fabor Boerderijdag’ op 3 april 2016, verzonden 23 februari 2016;
  • Vergunning brandveilig gebruik, Kleine Hassel 11 in Lage Mierde, het gebruiken van een tent in verband met een bruiloftsfeest op 8 april 2016, verzonden 23 februari 2016;
  • Collectevergunning, Gemeente Reusel-De Mierden, het houden van een collecte door de Nederlandse Vereniging tot bescherming van Dieren van 2 oktober tot en met 8 oktober 2016, verzonden 23 februari 2016.

de volgende meldingen zijn ontvangen:

  • Melding evenement, grasveld op de kruising van Groeneweg en Schelft in Reusel, het organiseren van een Jeu de Boules toernooi op 12 juni 2016;
  • Melding evenement, grasveld op de kruising van Groeneweg en Schelft in Reusel, het organiseren van een straatbarbecue op 11 juni 2016;
  • Melding evenement, Wilhelminalaan 97 en industrieterrein Lange Voren in Reusel, het organiseren van het 25-jarig jubileum van Chauffeurs Vereniging Reusel op 24 april 2016;
  • Melding evenement, Reusel en omgeving, het organiseren van een truckrun op 23 april 2016;
  • Melding evenement, start aan de Spartelvijver aan Weeldsedijk in Hooge Mierde, het organiseren van een Tweedaagse Internationale Kempische Wandeltocht op 4 en 5 juni 2016;
  • Melding evenement, Hooge Mierde, Lage Mierde en Reusel, het organiseren van wielerwedstrijd ‘Herman Frison classic’ op 21 mei 2016.

Per abuis hebben wij in D’n Uitkijk van 19 februari jl. een verkeerde datum genoemd bij de melding voor het organiseren van koningsspelen door Atletiek Vereniging Reusel. Deze koningsspelen worden georganiseerd op 22 april 2016 en dus niet op 27 april 2016.

Meldingen liggen niet ter inzage. Tegen meldingen bestaan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaar kan worden ingediend tot zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen.

Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: bouwloket@reuseldemierden.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken.