APV-vergunningen week 9

Dit item is verlopen op 19-04-2016.

Hebt u vragen die betrekking hebben op omgevingsvergunningen, bouwzaken, evenementen, APV, bijzondere wetten of milieu? Of wilt u (ontwerp)vergunningen of meldingen inzien? Dan kunt u via onze website onder ‘Afspraak maken’ een contactformulier invullen waarop u uw vraag kunt stellen. Wij nemen dan contact met u op en maken zo nodig met u een afspraak of zorgen dat de stukken voor u klaarliggen. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken. U kunt uw vraag ook stellen via bouwloket@reuseldemierden.nl. Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken.

Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen (APV, e.d.)

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat:

de volgende vergunningen zijn verleend:

  • Ontheffing Drank- en Horecawet, op het grasveld aan de kruising tussen Groeneweg en Schelft in Reusel, het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens een Jeu de Boules toernooi op 12 juni 2016, verzonden 25 februari 2016;
  • Ontheffing verruiming sluitingsuur, Wilhelminalaan 64 in Reusel, het verruimen van de sluitingstijd van Discotheek The Saloon op 29 april 2016, verzonden 1 maart 2016;
  • Exploitatievergunning, Weeldsedijk 1 in Hooge Mierde, het exploiteren van een ondersteunend horecabedrijf (de Spartelvijver), verzonden 29 februari 2016;
  • Ontheffing verruiming sluitingsuur, De Stad 5 in Hooge Mierde, het verruimen van de sluitingstijd van MFA De Schakel op 12 maart 2016, verzonden 1 maart 2016;
  • Reclamevergunning, Gemeente Reusel-De Mierden, het plaatsen van tijdelijke reclameborden van 25 maart tot 8 april 2016 in verband met het evenement ‘Harder’ in Discotheek El Sombrero, verzonden 3 maart 2016.

de volgende meldingen zijn ontvangen:

  • Melding evenement, Lensheuvel in Reusel (ter hoogte van huisnummers 54 tot 66), het organiseren van een koningsmarkt door Buurtvereniging de Lensheuvel op 27 april 2016;
  • Melding evenement, Reusel, Hooge Mierde en Lage Mierde, het organiseren van het lange afstand stepevenement ‘het Monster van Brabant’ op 30 april 2016;
  • Melding evenement, op en nabij het pleintje aan Gijsestraat in Lage Mierde, het organiseren van het ONA Summer Event op 25 juni en 26 juni 2016;
  • Melding evenement, Naaldakker en Voldersakker in Lage Mierde, het organiseren van een sponsorloop ten behoeve van ‘Alpe d’Huzes’ op 6 april 2016.

Meldingen liggen niet ter inzage. Tegen meldingen bestaan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaar kan worden ingediend tot zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen.

Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: bouwloket@reuseldemierden.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken.

Drank- en Horeca

De burgemeester van Reusel-De Mierden maakt bekend dat:

de volgende vergunning is verleend:

  • Drank- en Horecavergunning (reguliere procedure), Weeldsedijk 1 in Hooge Mierde, het uitoefenen van een horecabedrijf (de Spartelvijver), verzonden 29 februari 2016.

Bezwaar c.q. beroep

Belanghebbenden kunnen tegen besluiten waarbij de reguliere procedure van toepassing is, op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Het bezwaar kan worden ingediend tot zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden.

Tegen besluiten op basis van de uitgebreide procedure, kunnen belanghebbenden een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het bezwaar kan worden ingediend tot zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Beroep kan worden ingesteld tot zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. De inzage start op de eerste werkdag na verschijnen van de publicatie.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen.

Aan het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen en/of een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: bouwloket@reuseldemierden.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken.