Archiefverordening 2016

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 26 januari 2016 heeft vastgesteld de Archiefverordening 2016.

In de Archiefverordening 2016 is, conform artikel 30, eerste lid en artikel 32, tweede lid van Archiefwet 1995, de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen vastgelegd, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

De Archiefverordening 2016 treedt in werking op 20 februari 2016. Per gelijke datum wordt de Archiefverordening 2006 ingetrokken.

De tekst van de verordening kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda Cools van de afdeling bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 609.