Beleidsplan Brede Scholen 2015-2018

 

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van de gemeente op 16 december 2014 heeft vastgesteld het Beleidsplan Brede Scholen 2015 t/m 2018 Reusel-De Mierden. 

Dit beleidsplan beschrijft de doorontwikkeling van het beleid met betrekking tot het Brede Scholenconcept en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Reusel-De Mierden. 

Het Beleidsplan Brede Scholen 2015 t/m 2018 Reusel-De Mierden treedt in werking op 1 januari 2015. Per gelijke datum worden het Beleidsplan Brede Scholen Reusel-De Mierden 2010-14 én de beleidsnotitie Peuterkansen voorschoolse voorzieningen 2011-2013 Reusel-De Mierden ingetrokken. 

De tekst van het beleidsplan kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt het beleidsplan vanaf 24 december 2014 tot en met 18 maart 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kirsten Michels van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 622.