Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2020

Dit item is verlopen op 16-10-2018.

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van de gemeente op 26 januari 2016 heeft vastgesteld het Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2020.

Het beleidsplan heeft als doel de openbare verlichting effectief, kostenefficiënt en milieubewust in stand te houden binnen de daarvoor geldende wettelijke bepalingen en richtlijnen. Hierbij draagt de openbare verlichting optimaal bij aan verkeersveiligheid en sociale veiligheid met een zo laag mogelijk energieverbruik en gebruik makend van duurzame oplossingen.

Het vigerend beleidsplan (2005) is tegen het licht gehouden, geëvalueerd en aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en wensen is een basisbeleid geformuleerd. In dit basisbeleid zijn drie scenario’s samengesteld, allen met een ander ambitieniveau. Voor elk scenario zijn de gevolgen aangegeven en gewogen op basis van de missie en visie van het beleidsplan (veilig, duurzaam en economisch verantwoord). Met het vastgestelde scenario 1 (basisbeleid +) werken we toe naar een veilige, duurzame en economisch verantwoorde OVL-installatie.

Het Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2020 treedt in werking op 13 februari 2016 en werkt terug tot en met 1 februari 2016. Per gelijke datum wordt het Beleidsplan Openbare Verlichting 2005 ingetrokken.

De tekst van het beleidsplan kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen van Bekhoven van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 055.