Beleidsplan schuldhulpverlening 2016 -2019

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van de gemeente op 12 juli 2016 heeft vastgesteld het beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2019.

Het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2019 biedt een juridisch kader voor de uitvoering van schuldhulpverlening. Dit beleid wordt uitgevoerd door ISD De Kempen. Het beleid schuldhulpverlening van de Kempengemeenten is gericht op het:

  • Bevorderen van participatie en zelfredzaamheid.
  • Uitgangspunten zijn: de schuldenaar is probleemeigenaar, aansluiten bij de mogelijkheden van de klant, integrale schuldhulpverlening en het (opnieuw) ontstaan van schulden dient te worden voorkomen.
  • De drie pijlers waarop de uitvoering is gebaseerd zijn: preventie & nazorg, stabilisatie en het oplossen van schulden.

Het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2019 treedt in werking op 29 juli 2016.

De tekst van het beleidsplan kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjo Luttels van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 014.