Beleidsregel toepassing artikel 3.3, lid 3 Wabo voorbereidingsbesluit buitengebied (2014)

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 16 september 2014 heeft vastgesteld de ‘beleidsregel toepassing artikel 3.3 lid 3 Wabo voorbereidingsbesluit buitengebied 2014’

Met deze beleidsregel heeft het college vastgesteld in welke (gewenste) gevallen zij het voorbereidingsbesluit d.d. 24 juli 2014 wil doorbreken. Het voorbereidingsbesluit is geldend vanaf 25 juli 2014, 9.00 uur voor het gehele buitengebied, zoals aangegeven op de kaart die hoort bij dat besluit.

De beleidsregel treedt in werking op 19 september 2014 en werkt terug tot en met 25 juli 2014, 9.00 uur.

De tekst van de beleidsregel kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt de beleidsregel vanaf 17 september 2014 tot en met 24 juli 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miriam de Bont-Monden van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 021.