Beleidsregel toepassing artikel 3.3, lid 3 Wabo voorbereidingsbesluit Buitengebied (2015)

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 5 januari 2016 heeft vastgesteld de Beleidsregel toepassing artikel 3.3, lid 3 Wabo voorbereidingsbesluit buitengebied (2015).

Met deze beleidsregel heeft het college vastgesteld in welke (gewenste) gevallen zij het voorbereidingsbesluit d.d. 10 november 2015 wil doorbreken. Het voorbereidingsbesluit is geldend vanaf 10 november 2015, 23:58 uur voor het gehele buitengebied, zoals aangegeven op de kaart die hoort bij dat besluit.

De beleidsregel treedt in werking op 15 januari 2016 en werkt terug tot en met 10 november 2015, 23:58 uur.

De tekst van de beleidsregel kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marijn Hartgerink van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 067.