Beleidsregel “Toetsingskader fijnstof-endotoxine bij vergunningaanvragen in de varkens- en pluimveehouderij”.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden maken bekend dat het college op 20 december 2016 heeft ingestemd met de beleidsregel Toetsingskader fijnstof-endotoxine vergunningaanvragen in de varkens- en pluimveehouderij.

Inhoud

Het toetsingskader biedt het college de mogelijkheid om gezondheidsaspecten (endotoxine) mee te wegen bij de vergunningverlening. Als maximale blootstellingsnorm voor endotoxine wordt de advieswaarde van de Gezondheidsraad (30 EU/m3) aangehouden.