Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2016

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 16 februari 2016 heeft vastgesteld de Beleidsregel Bibob 2016.

De beleidsregel gaat over de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob). De beleidsregel bevat een toetsingskader voor het doen van Bibob-onderzoek.

De Beleidsregel Bibob 2016 treedt in werking op 14 maart 2016. Per gelijke datum worden de "Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob voor de horeca- en prostitutiebranche, coffeeshops, smart- en growshops en speelautomatenhallen met bijbehorende toelichting" en de "Bibob-beleidslijn betreffende de aanvraag om een Omgevingsvergunning-Bouwactiviteit met bijbehorende toelichting" ingetrokken.

De tekst van de beleidsregel kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nikky Ansems van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.

Reusel, 11 maart 2016