Beleidsregels bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Reusel-De Mierden 2015

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 4 augustus 2015 heeft vastgesteld de Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs Reusel-De Mierden 2015.

Deze beleidsregel regelt de omvang van de aanspraak van basisscholen op ruimte bewegingsonderwijs (bij gebruik van een gemeentelijke accommodatie) of een vergoeding van de kosten van een inpandige ruimte bewegingsonderwijs, waarvan het schoolbestuur juridisch eigenaar is.

De Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs Reusel-De Mierden 2015 treedt in werking op 1 januari 2015. Per gelijke datum wordt de Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs ingetrokken.

De tekst van de beleidsregel kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt de beleidsregel vanaf 18 september 2015 tot en met 2 december 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kirsten Michels van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 622.