Beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorziening

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 25 oktober 2016 heeft vastgesteld de beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorziening.

Deze beleidsregels regelen de bereikbaarheid van hulpverleningsvoertuigen en bluswatervoorziening.

De beleidsregels treden in werking op 3 december 2016.

De tekst van deze beleidsregels kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening, toezicht en handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.